Activiteiten

Wekelijkse sabbatsamenkomsten

Elke week is er een dienst in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. De dienst begint om 13.00 uur en is gevuld met lofprijs, aanbidding, onderwijs uit het Woord, gebed en getuigenissen. U bent van harte welkom een dienst bij te wonen! Een dienst duurt ongeveer twee uur. Na de lofprijs kunnen de kinderen t/m 3 jaar naar de creche en de kinderen tussen 4 en 8 jaar naar de sabbatschool. Na de dienst eten en drinken we met elkaar. Elke 1e sabbat van de maand houden we de maaltijd van de Heere.

Bidstonden
Elke twee weken op donderdagavond op verschillende locaties.

Bijbelstudie avonden
Elke twee weken op donderdagavond op verschillende locaties.

Jeugdavonden (vanaf 9 jaar tot +/- 16 jaar)
Voor de jeugd is er de mogelijkheid om lekker te ontspannen en de Bijbel te openen.

Tienerdienst (vanaf 9 jaar tot +/- 16 jaar)
Iedere 2e sabbat van de maand een eigen samenkomst voor de tieners.

 

Advertenties