Welkom!

De Messiaanse Gemeente op Goeree-Overflakkee is een gemeente die op zoek is naar de
Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. Wij vieren de Sabbat en de Hoogtijdagen zoals God die heeft ingesteld in Leviticus 23, als een eeuwige inzetting. Lees hier meer over onder het tabblad ‘Hoogtijdagen’. Elke Sabbat (za.) is er een dienst om 13.00 uur in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen.

Voor alle data geldt: Zo de Eeuwige onze God wil en wij leven.

Najaarsfeesten
Voor alle najaarsfeesten van 2017 geldt dat de dienst om 1 uur ’s middags begint en dat de dienst gehouden zal worden op de volgende locatie:

Kerkring 1
3255 AH, Oude-Tonge

De data van de najaarsfeesten zijn:
21 september : Jom Teroea / Dag van geklank
30 september : Jom Kippoer / Grote Verzoendag (Let op: dit feest valt op een zaterdag, wat betekent dat de dienst gewoon in de Bron plaatsvindt)
5 oktober : Sukkot / Loofhuttenfeest
12 oktober : Sjemini Atseret / Achtste dag

16 oktober : Israëlavond in De Bron, aanvang 20:00
28 oktober : Sing-in in De Bron, aanvang 20:00

Advertenties