Welkom!

De Messiaanse Gemeente op Goeree-Overflakkee is een gemeente die op zoek is naar de
Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. Wij vieren de Sabbat en de Hoogtijdagen zoals God die heeft ingesteld in Leviticus 23, als een eeuwige inzetting. Lees hier meer over onder het tabblad ‘Hoogtijdagen’. Elke Sabbat (za.) is er een dienst om 13.00 uur in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen.

Voor alle data geldt: Zo de Eeuwige onze God wil en wij leven.

Op de volgende locaties willen wij de najaarsfeesten vieren:

Bazuinendag
Datum: 30 september
Locatie: Diaconia, Kerkring 1 Oude Tonge
Aanvang: 13.00 uur

Grote Verzoendag
Datum: 9 oktober
Locatie: De Bron, Melkweg 75 Oude Tonge
Aanvang: 13:30 uur (let op: een half uur later dan normaal)

Loofhuttenfeest
Datum: 14 oktober
Locatie: Diaconia, Kerkring 1 Oude Tonge
Aanvang: 13:00 uur

Achtste Dag
Datum: 21 oktober
Locatie: De Bron, Melkweg 75 Oude Tonge
Aanvang: 13:00 uur

Advertenties