Welkom!

De Messiaanse Gemeente op Goeree-Overflakkee is een gemeente die op zoek is naar de
Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. Wij vieren de Sabbat en de Hoogtijdagen zoals God die heeft ingesteld in Leviticus 23, als een eeuwige inzetting. Lees hier meer over onder het tabblad ‘Hoogtijdagen’. Elke Sabbat (za.) is er een dienst om 13.00 uur in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen.

In de gemeente is besloten de onderstaande Hoogtijdagen in samenwerking met de
Messiaanse Gemeente in Nieuw-Lekkerland te vieren.

Maandag 3 oktober
Jom Teroea  Dag van Bazuinen.
Spreker: Evert van Balen
Lokatie: Ontmoetingskerk, Nieuw-Lekkerland.
Tijd: 11:00 uur.

Woensdag 12 oktober
Jom HaKipoeriem  Grote verzoendag.
Spreker: Arie van Ooijen
Lokatie: Ontmoetingskerk, Nieuw-Lekkerland.
Tijd: 11:00 uur.

Maandag 17 oktober
Soekot 1e dag Loofhuttenfeest.
Spreker: Daniël Gerrets
Lokatie: Schoolgebouw ‘Het Carillon’, Nieuw-Lekkerland.
Tijd: 11:00 uur.

Maandag 24 oktober
Soekot 8e dag, slotdag
Spreker: Wim Verwoerd
Lokatie: Ontmoetingskerk, Nieuw-Lekkerland.
Tijd: 11:00 uur.

Voor alle data geldt: Zo de Eeuwige onze God wil en wij leven.